Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Artykuły

Zakończenie projektu "Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego"

Podsumowanie realizacji projektu

Próba reformy polskiej psychiatrii została podjęta w grudniu 2010 r. wraz z wprowadzeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (NPOZP). Jednym z głównych celów Programu  było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi holistycznej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. Postęp we wdrażaniu NPOZP nie był jednak zadowalający - jego realizacja, mimo niezaprzeczalnej skali problemu, zarówno w obszarze społecznym, jak i ekonomicznym, nie przyniosła oczekiwanych zmian.

Celem projektu była społeczna kontrola sposobu realizacji NPOZP przez Ministerstwo Zdrowia (MZ), analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i zaproponowanie zmian umożliwiających poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce w kolejnych latach.

Dzięki realizacji projektu wypracowano rekomendacje zmian w NPOZP na lata 2016-2020, które już w trakcie realizacji projektu służyły do przygotowania nowego dokumentu. Udało się także doprowadzić do włączenia środowisk związanych z ochroną zdrowia psychicznego (środowiska lekarskiego i organizacji reprezentujących pacjentów) w prace prowadzone przez MZ.

Powołana została „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” oraz Zespół Monitorujący, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska pacjentów oraz lekarzy psychiatrów, eksperci z zakresu ochrony zdrowia i prawa medycznego. Na podstawie dostępnych źródeł oraz wyników ankiet powstała analiza dotychczasowego NPOZP. Kluczowy dla osiągnięcia celu raport „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 – rekomendacje” został przedłożony w MZ oraz przekazany szeroko środowisku lekarskiemu, samorządom, organizacjom i mediom. Prowadzono intensywne działania rzecznicze, które m.in. przyczyniły się do utrzymania NPOZP w nowelizowanej ustawie o ochronie zdrowia publicznego.

Na wprowadzeniu w życie rekomendowanych zmian skorzystają wszyscy pacjenci, których dotykają problemy zdrowia psychicznego, ich bliscy, środowisko medyczne oraz szerzej – całe społeczeństwo.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie”, organizacją doświadczoną w działaniach strażniczych, która wniosła ekspercką wiedzę (udział w Zespole Monitorującym), ułatwiła kontakty z decydentami, środowiskiem pacjenckim i lekarskim oraz promowała projekt w mediach społecznościowych.

W ramach rozwoju instytucjonalnego Fundacja poszerzyła grono współpracujących z nią ekspertów o eksperta w dziedzinie ochrony zdrowia, co pozwoliło odciążyć zespół. Ponadto jedna osoba związana z Fundacją ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Projektami, co przyczyni się poprawy jakości projektów prowadzonych w przyszłości.

Rozwiń : Zakończenie projektu "Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego"

Raport NPOZP 2016-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem "Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 - rekomendacje", opracowanym przez "Obywatelską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego" pod redakcją prof. Bartosza Łozy oraz Jerzego Gryglewicza.

Treść ninijszego raportu została przedłożona w Ministrerstwie Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej i obecnie jest rozpatrywana przez Zespołu ds. Przygotowania Kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jako element nowelizacji Programu na lata 2016-2020.

Rozwiń : Raport NPOZP 2016-2020

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło reformę polskiej psychiatrii

2015-10-01

Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego w Polsce oraz organizacji reprezentujących pacjentów, minister zdrowia rozpoczął proces reformowania tej dziedziny medycyny w Polsce podało w dniu dzisiejszym w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

 Najważniejszymi elementami reformy są:

  1. ustawa o zdrowiu publicznym jako świadectwo nowoczesnego państwa, w którym profilaktyka  i prewencja stanowi istotny element ochrony zdrowia, zapobiegając chorobom i ich skutkom;
  2. pozostawienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako wspierającego rozwój głównie  w obszarach strategii leczenia, infrastruktury i organizacji systemu;
  3. nowa (pierwsza od 20 lat) wycena, przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  leczenia chorób psychicznych w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym, która znacznie wpłynie na dalszy rozwój psychiatrii w Polsce, wzmacniając ją ekonomicznie i organizacyjnie;
  4. systematyczne spotkania ze środowiskiem psychiatrów w Ministerstwie Zdrowia, jako ważna forma współpracy, dialogu i konsultacji departamentów ze środowiskiem psychiatrów

źródło:www.mz.gov.pl

Rozwiń : Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło reformę polskiej psychiatrii

Powołanie w MZ Zespołu ds. kontynuacji NPOZP

16 września w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie ze środowiskiem zaangażowanym w kwestie ochrony zdrowia psychicznego. Wzięli w nim udział m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Rady ds. Zdrowia Psychicznego, organizacji pacjenckich w tym przedsatwicieli Obywatelskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, organizacji zrzeszających pracodawców opieki psychiatrycznej oraz konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Podczas spotkania została przedstawiona informacja na temat środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo na remonty i inwestycje oraz zrealizowanych i podejmowanych programów zdrowotnych dotyczących zdrowia psychicznego. Omówiono możliwości pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz służące deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Ważną częścią spotkania były także zagadnienia dotyczące map potrzeb zdrowotnych w obszarze psychiatrii. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że kończy się proces wyceny świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W trakcie dyskusji podkreślano konieczność utrzymania dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej oraz zagadnienia dotyczące refundacji leków. Spotkanie zakończyło się propozycją przeprowadzenia pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych. Uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie opinii w tej sprawie.

W efekcie spotkania podjęto decyzję o powołaniu zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rozwiń : Powołanie w MZ Zespołu ds. kontynuacji NPOZP

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 |

Przeczytaj także

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij